Почему современные подростки не знают математику

Moderator: tory

User avatar
Алг
СУКИна мать
Posts: 14044
Joined: 24 Jun 2011, 15:02
Задал вопросов: 19
Рейтинг автора: 239.11
Рейтинг игрока: 100.8
Рейтинг в "Своя игра": 6900
Has thanked: 708 times
Been thanked: 1080 times

Почему современные подростки не знают математику

Postby Алг » 31 Jan 2012, 21:18

למה הנוער בימינו אינו יודע חשבון


בשבוע שעבר קניתי מוצר ב- 158 ₪. נתתי למוכרת שטר של 200 ₪ וחיפשתי בכיס ₪8 משום שלא רציתי לקבל מטבעות כעודף. המוכרת קיבלה את הכסף והסתכלה אל הקופה, בלי לדעת מה לעשות. ניסיתי להסביר לה שכך היא תיתן לי שטר של 50 ₪ כעודף, אך משום שלא השתכנעה,


היא קראה למנהל המשמרת כדי שיעזור לה. היו דמעות בעיניה בזמן שהוא הסביר לה ועשה רושם שאיננה קולטת.....

אז חשבתי על איזה שינויים היו בהוראת המתמטיקה משנות ה-50 ועד היום, הן בחינוך הממלכתי והן בפרטי, מעבר ליחס לתלמידים שהפכו להיות חסינים מכל ביקורת של המורים.....

הנה דוגמה על השינוי:

איך לימדו מתמטיקה בשנות ה-50:

"חקלאי מוכר עגלת תפוזים ב-100 ₪. עלות יצור אותה עגלה הוא 4/5 ממחיר המכירה.

מהו הרווח ?"

איך לימדו מתמטיקה בשנות ה-70:

"חקלאי מוכר עגלת תפוזים ב-100 ₪. עלות יצור אותה עגלה הוא % 80 ממחיר המכירה.

מהו הרווח ?"

איך לימדו מתמטיקה בשנות ה-80 :

"חקלאי מוכר עגלת תפוזים ב-100 ₪. עלות יצור אותה עגלה הוא 80 ₪. מהו הרווח ?"

איך לימדו מתמטיקה בשנות ה-90 :

"חקלאי מוכר עגלת תפוזים ב-100 ₪. עלות יצור אותה עגלה הוא 80 ₪. מהו הרווח ? "

בחר את התשובה הנכונה:

( ) 20 ₪ ( ) 40 ₪ ( ) 60 ₪ ( ) 80 ₪ ( ) 100 ₪

איך לימדו מתמטיקה בשנת 2000 :

"חקלאי מוכר עגלת תפוזים ב-100 ₪. עלות יצור אותה עגלה הוא 80 ₪. הרווח הוא של כ- 20 ₪ "

זה נכון ?

( ) נכון ( ) לא נכון

איך מלמדים מתמטיקה בשנת 2010 :

"חקלאי מוכר עגלת תפוזים ב-100 ₪. עלות יצור אותה עגלה הוא 80 ₪. אם אתה יודע לקרוא תסמן X ליד המספר 20, שהוא הרווח........"

( ) 20 ₪ ( ) 40 ₪ ( ) 60 ₪ ( ) 80 ₪ ( ) 100 ₪אל תצחקו, זה אמיתי!!!!!!!!!
Грехов моих разбор оставьте до поры.
Вы оцените красоту ИГРЫ!

Return to “Евреи еще и шутят”

Who is online

Registered users:
: